پزشکان درمانگاه

پزشک خانواده

دکتر جلیل میاهی

پزشک خانواده

شماره نظام پزشکی: 154992

هر روز صبح : ساعت 8:00 - 12:00
هروز عصر ساعت :16:00 -20:00

دکتر احمد بیضایی نژاد

پزشک خانواده

شماره نظام پزشکی: 108042

هر روز صبح : ساعت 8:00 - 12:00
هر روز عصر بجز پنجشنبه‌ها : ساعت 20:00 - 16:00

دکتر فرحناز قدومی

پزشک خانواده

شماره نظام پزشکی: 153476

هر روز صبح : ساعت 8:00 - 12:00

دکتر محمد علی زیرایی

پزشک خانواده

شماره نظام پزشکی: 162129

هر روز صبح :8:00 الی 12:00
وهروز از عصر 16:00 الی 20:00

قلب

دکتر سعید صالح پور

فوق تخصص قلب

شماره نظام پزشکی: 28071

دوشنبه‌ها : ساعت 12:00

دکتر عبدالمهدی قاسم‌پور

متخصص قلب

شماره نظام پزشکی: 99993

یکشنبه‌ها : ساعت 17:00

دکتر محمد مهدی قائدیان

دکتر محمد مهدی قائدیان

متخصص قلب

شماره نظام پزشکی: 96682

پنج‌شنبه‌ها : ساعت 9:30

چشم پزشک

دکتر امین عسکری

متخصص چشم پزشکی

شماره نظام پزشکی: 13651

یکشنبه‌ها : ساعت 13:00

دکتر مهدی زادمهر

دکتر مهدی زادمهر

متخصص چشم پزشکی

شماره نظام پزشکی: 127875

چهارشنبه‌ها : ساعت 17:00

دکتر جلیل حسین پور

متخصص چشم پزشکی

شماره نظام پزشکی: 28136

شنبه‌ و دوشنبه‌ : ساعت 10:30
پنج‌شنبه‌ها : ساعت 12:30

دکتر احمد گلکار

متخصص چشم پزشکی

شماره نظام پزشکی: 112055

سه‌شنبه‌ها : ساعت 12:30

گوارش – داخلی

دکتر فرشاد فریدونی

فوق تخصص گوارش

شماره نظام پزشکی: 47922

دوشنبه‌ها : ساعت 14:00

دکتر کاظم حق‌بین

فوق تخصص گوارش

شماره نظام پزشکی: 26623

شنبه‌ و چهارشنبه‌ : ساعت 9:30

دکتر شهرام عابدی

دکتر شهرام عابدی

متخصص داخلی و عفونی

شماره نظام پزشکی: 88852

یکشنبه‌ - سه‌شنبه - چهارشنبه : ساعت 17:00
پنج‌شنبه‌ها : ساعت 12:30

ارتوپد – توانبخشی

دکتر محمد مهدی امینی

متخصص ارتوپدی

شماره نظام پزشکی: 27843

یکشنبه‌ و چهارشنبه : ساعت 10:30

دکتر قاسم پیلتن

متخصص ارتوپد

شماره نظام پزشکی: 56392

دوشنبه‌ها : ساعت 16:00

دکتر حسین ارجمند

توانبخشی

شماره نظام پزشکی: 98029

شنبه‌ها : ساعت 10:00

مغز و اعصاب – اعصاب و روان

دکتر محمد مهدی علوی

فوق تخصص اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی: 54451

دوشنبه‌ها : ساعت 16:00

دکتر وحید امدادی

دکتر وحید امدادی

فوق تخصص اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی: 89617

سه‌شنبه‌ها : ساعت 9:00

دکتر هاجر خرمدشتی

متخصص مغز و اعصاب

شماره نظام پزشکی: 126932

شنبه‌ها - دوشنبه‌ها - چهارشنبه‌ها : ساعت 15:30

زنان

دکتر لادن آریانپور

متخصص زنان

شماره نظام پزشکی: 90643

یکشنبه‌ها : ساعت 9:30
دوشنبه‌ها : ساعت 8:00
سه‌شنبه‌ها : ساعت 10:00
چهارشنبه‌ها : ساعت 11:00

دکتر فرشته گودرزیان

متخصص زنان

شماره نظام پزشکی: 42899

شنبه‌ها : ساعت 16:00

اطفال

دکتر سارا کازرونی

متخصص اطفال

شماره نظام پزشکی: 128659

شنبه تا چهارشنبه : ساعت 10:00

سونوگرافیست
دکتر بهرام ترابیان

دکتر بهرام ترابیان

متخصص سونوگرافی

شماره نظام پزشکی: 52502

یکشنبه‌ - سه‌شنبه‌ - چهارشنبه‌ : ساعت 14:30

دکتر زهرا قاضی

متخصص سونوگرافی

شماره نظام پزشکی: 126827

دوشنبه و پنج‌شنبه‌ : ساعت 9:00

گوش، حلق و بینی
دکتر جلال حسینی

دکتر جلال حسینی

متخصص گوش، حلق و بینی

شماره نظام پزشکی: 98323

سه‌شنبه‌ و پنج‌شنبه‌ : ساعت 8:30

غدد
دکتر جواد تولایی

دکتر جواد تولایی

فوق تخصص غدد

شماره نظام پزشکی: 52502

سه‌شنبه‌ها : ساعت 11:00

کلیه و مجاری ادراری

دکتر گشتاسب ملک زاده

متخصص کلیه و مجاری ادراری

شماره نظام پزشکی: 76790

سه‌شنبه‌‌ها : ساعت 12:30

پزشک اورژانس

دکتر فرحناز قدومی

شماره نظام پزشکی: 153476

دکتر جلیل میاهی

شماره نظام پزشکی: 109785

دکتر حسین باقرپور

شماره نظام پزشکی: 120062

دکتر میلاد میرزایی

شماره نظام پزشکی: 152612

دکتر احمد بیضایی

شماره نظام پزشکی: 153476

دکتر زهرا غیاثی

پزشک خانواده

شماره نظام پزشکی: 162129

هر روز عصر : ساعت 20:00 - 16:00