جدول زمانبندی حضور پزشکان درمانگاه نرجس

تخصص‌هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبه
زناندکتر علامه زاده
8:30
دکترنامور
9:30
دکتر علامه زاده
8:30
دکتر علامه زاده
8:30
دکترنامور
9:30
اکو قلب و تست ورزشدکتر صالح پور

12:30

فوق تخصص غدد
آندوسکوپی و کولونوسکپیدکتر فریدونی
9:00
ارتوپدیدکتر محمد مهدی امینی

10:30

دکتر قاسم پیلتن

17:00

دکتر قاسم پیلتن

10:00

دکتر محمد مهدی امینی

10:30

متخصص گوش، حلق و بینیدکتر حسینی
8:30
دکتر جلال حسینی

8:30

جراح کلیه، مجاری ادراری و نازاییدکتر رحیمی
11:00
دکتر ملک زاده
12:30
اطفالدکتر دستغیب
10:30
دکتر منشیان
10:30
دکتر دستغیب
10:30
دکتر علمدارلو
10:30
چشمدکتر جلیل حسین پور

10:30

دکتر امین عسکری

13:00

دکتر جلیل حسین پور

10:30

دکتر احمد گلکار

12:30

دکتر مهدی زادمهر

17:00

داخلیدکتر عابدی
17:00
دکتر عابدی
17:00
دکتر عابدی
17:00
توانبخشیدکتر حسین ارجمند

10:00

جراح عمومی
سونوگرافیدکتر بهرام ترابیان

14:00

دکتر قاضی
10:00
دکتر بهرام ترابیان

14:30

دکتر بهرام ترابیان

14:30

دکتر زهرا قاضی

8:00

روانشناسیآقای جمشیدی

17:00

آقای جمشیدی

17:00

اعصاب و رواندکتر جلیلی
17:00
دکترعلوی
17:00
تغذیه
مغز و اعصابدکتر سخایی
17:00
دکتر سخایی
17:00
شنوایی سنجیخانم رزمجویی

8:30

خانم رزمجویی

8:30

خانم رزمجویی

8:30

بینایی سنجی خانم حکمت
10:30
خانم حکمت
10:30
خانم حکمت
10:30
خانم حکمت
10:30
نوروفیدبک وروانشناسی کودکخانم صفری نژاد
هرروزصبح
خانم صفری نژاد
هرروزصبح
خانم صفری نژاد
هرروزصبح
عصر 17الی 19
خانم صفری نژاد
هرروزصبح
خانم صفری نژاد
هرروزصبح
خانم صفری نژاد
هرروزصبح
پوست دکتر کمانی
11:00
دکتر کمانی
11:00

آدرس: شیراز،بلوار امیر کبیر، شهرک والفجر، بلوار یاوران غربی، جنب موسسه مردمی نرجس شیراز

38429091 – 38424455 – 38271065