جدول زمانبندی حضور پزشکان درمانگاه نرجس

تخصص‌هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبه
زناندکتر لادن آریانپور

9:30

دکتر لادن آریانپور

10:00

دکتر لادن آریانپور

11:30

اکو قلب و تست ورزشدکتر عبدالمهدی قاسم‌زاده

18:00

دکتر سعید صالح پور

12:00

دکتر محمد مهدی قائدیان

9:30

فوق تخصص غدددکتر جواد تولایی

8:30

آندوسکوپی و کولونوسکپیدکتر کاظم حق‌بین

10:30

دکتر فرشاد فریدونی

14:00

دکتر کاظم حق‌بین

10:30

ارتوپدیدکتر محمد مهدی امینی

10:30

دکتر قاسم پیلتن

17:00

دکتر قاسم پیلتن

10:00

دکتر محمد مهدی امینی

10:30

متخصص گوش، حلق و بینیدکتر جلال حسینی

8:30

دکتر جلال حسینی

8:30

جراح کلیه، مجاری ادراری و نازاییدکتر گشتاسب ملک زاده

12:30

اطفالدکتر سارا کازرونی

10:00

دکتر سارا کازرونی

10:00

چشمدکتر جلیل حسین پور

10:30

دکتر امین عسکری

13:00

دکتر جلیل حسین پور

10:30

دکتر احمد گلکار

12:30

دکتر مهدی زادمهر

17:00

دکتر جلیل حسین پور

12:30

داخلیدکتر شهرام عابدی

17:30

دکتر شهرام عابدی

17:30

دکتر شهرام عابدی

17:30

دکتر شهرام عابدی

12:30

توانبخشیدکتر حسین ارجمند

10:00

جراح عمومیدکتر مهدی مجرب

9:00

سونوگرافیدکتر بهرام ترابیان

14:00

دکتر زهرا قاضی

8:30

دکتر بهرام ترابیان

14:00

دکتر بهرام ترابیان

14:00

دکتر زهرا قاضی

8:30

روانشناسیآقای جمشیدی

17:00

آقای جمشیدی

17:00

اعصاب و رواندکتر محمد مهدی علوی

18:00

دکتر وحید امدادی

9:30

تغذیهآقای معینی

17:30

مغز و اعصابدکتر هاجر خرمدشتی

15:00

دکتر هاجر خرمدشتی

15:00

دکتر هاجر خرمدشتی

15:00

شنوایی سنجیخانم رزمجویی

8:30

خانم رزمجویی

8:30

خانم رزمجویی

8:30

آدرس: شیراز،بلوار امیر کبیر، شهرک والفجر، بلوار یاوران غربی، جنب موسسه مردمی نرجس شیراز

38429091 – 38424455 – 38271065