آدرس

شیراز، شهرک والفجر، بلوار یاوران غربی، جنب موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز، درمانگاه نرجس

شماره تماس

071-38223065

ایمیل پشتیبانی

support@narjesdarman.ir

ارسال پیام