واحد آندوسکوپی و کولونوسکوپی درمانگاه نرجس

آندوسکوپی قسمت فوقانی دستگاه گوارش به پزشک اجازه می دهد که مستقیماً فضای داخلی و دیواره مری ،معده و قسمت اول و دوم اثنی عشر را ببیند و ضایعات التهابی،خونریزی ،زخم و تومور را ارزیابی نماید.

شایع ترین دلایل آندوسکوپی قسمت فوقانی دستگاه گوارش عبارتند از :

 • درد یا ناراحتی غیر قابل توجیه در قسمت فوقانی شکم
 • ریفلاکس یا برگشت اسید از معده به مری و عوارض آن
 • تهوع طول کشیده واستفراغ
 • استفراغ خونی
 • دفع خون در مدفوع یا مدفوع سیاه با نمای قیر ذوب شده
 • اختلال در بلع
 • برای خروج اجسام خارجی بلعیده شده

کولونوسکوپی جهت بررسی قسمت انتهایی دستگاه گوارش به نام کولون یا روده بزرگ انجام می‌شود.کونولوسکوپی با استفاده از دستگاهی به نام کولونوسکوپ انجام می شود که لوله ای انعطاف پذیر همراه با سیستم تصویر برداری است

شایع ترین دلایل انجام کولون‌سکپی عبارتند از :

 • تشخیص پولیپ روده  یا کانسر کولون
 • دفع خون از مقعد و ارزیابی آن
 • تغییر عادت دفعی مثل اسهال طول کشیده
 • کم خونی فقر آهن
 • سابقه ی فامیلی سرطان روده
 • دردهای غیر قابل توجیه شکم
 • تصاویر غیر عادی در سی تی اسکن یا تصویر برداری روده

بخش آندوسکوپی و کولونوسکوپی درمانگاه نرجس شیراز با حضور فوق تخصص گوارش در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به ارایه خدمات می پردازد.