واحد شنوایی سنجی درمانگاه نرجس

افت شنوایی، عده کثیری از مردم دنیا را از طرق گوناگون به خود مشغول کرده است. با گذشت زمان، افت شنوایی منجر به اضطراب، افسردگی، انزوا و تنهایی فرد می گردد. در صورت عدم درمان، آسیب شنوایی ممکن است تبدیل به عارضه ای روان شناختی گردد. به همین علت جستجوی راه حلی مناسب در مراحل اولیه، امری حائز اهمیت است.

کلینیک شنوایی سنجی درمانگاه نرجس یکی از معتبرترین مراکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک و مجهزترین کلینیک در شیراز است و

در روزهای یکشنبه و سه شنبه در خدمت همشهریان گرامی می باشد

شماره تماس: 38223065