واحد سونوگرافی درمانگاه نرجس

سونوگرافی یکی از روش های تصویربرداری است که تقریبا هیچ ضرری برای بدن ندارد. به آن اولترا سونوگرافی Ultrasonography هم میگویند.

امواج مورد استفاده در سونوگرافی از جنس امواج صوتی و در واقع صدا هستند که ضرری برای بدن ندارد. جنس آنها دقیقا مانند صدا است ولی به علت بالا بودن فرکانس یا بصورت بسامد قابل شنیدن توسط گوش انسان نیستند. با این حال خواص صوت و صدا را دارند یعنی در برخورد با موانع منعکس میشوند.

در درمانگاه نرجس شیراز تمامی خدمات سونوگرافی به شرح زیر توسط پزشک متخصص سونولوژیست انجام می‌پذیرد

لگنPelvic Sono
شکمAbdominal Sono
شکم و لگنAbdopelvic Sono
سونو حاملگی رنگیOB Color doppler
حاملگیOB Sono
سونوی جنینOB Anomaly
آپاندیس Appendic
سینه‌ها و زیر بغلBrest and Axillary
سونوگرافی ساده شکمKub Sono
سونوی داخلی(Trans Vasinal) TVS
کلیه و لگنKidny Pelvic
بیضه‌هاTestis or Scrotall
نسج نرمSoft tissue
تیروئیدThyroid
کالرداپلرشرایئن گردنCarotid

ساعت کاری بخش سونوگرافی درمانگاه نرجس:

یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه : ساعت 14:30

دوشنبه و پنج شنبه : ساعت 9

شماره تماس:38223065    داخلی 601