واحد بینایی سنجی و عینک سازی

بینایی سنج ها در کار تجویز عینک و لنزهای تماسی مهارت دارند و تخصص چشم پزشکان در کار درمان دارویی و جراحی بیماریهای چشمی است اگر چه که چشم پزشکان نیز به تجویز عینک و لنزهای تماسی می پردازند ولی مطمئناً هر کسی در زمینه کاری خودش تبحر و مهارت بیشتری دارد

بهتر است شما عینک خود را از همان مرکز بینایی سنجی که آنرا برای شما تجویز نموده است تهیه نمایید زیرا در صورت بروز هر گونه مشکلی ( چه در تجویز و چه در ساخت ) اپتومتریست شما قادر خواهد بود بسرعت آنرا شناسایی نماید و نسبت به رفع آن اقدام نماید

در صورت عدم یافتن فریم ( قاب دلخواه ) دلخواه می توانید به سایر مراکز فروش عینک که زیر نظر اپتومتریست هستند مراجعه نمایید و عینک خود را از آن مراکز تهیه نمایید .

در هر صورت مراجعه به مراکزی که فاقد نظارت اپتومتریست هستند توصیه نمی شود .

بینایی سنجی و عینک سازی درمانگاه نرجس همه روزه به جز روزهای تعطیل در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

شماره تماس:38223065                      داخلی 501

عینک سازی درمانگاه نرجس