بخش اورژانس درمانگاه نرجس

اورژانس درمانگاه شبانه روزی نرجس یکسره و بیست و چهار ساعته در تمام روزهاي هفته ، با حضور پزشك ، آماده ارائة خدمات زير است:

1- مهمترين و اصلي ترين كار اورژانس، ترياژ بيماران است كه بر اساس آن ، مراجعه كنندگان پر خطر كه نياز به رسيدگي و درمان فوري دارند ، شناسايي شده و به كار آنان به سرعت رسيدگي مي شود.

2- انجام عمليات(CPCR) – احياء تنفسي – قلبي توسط پزشک کشیک

3- انجام جراحي سرپايي ( بخيه نمودن کلیه جراحت‌های ناشي از تصادفات و حوادث، همچنین كشيدن بخيه‌ها تحت نظر پزشك انجام می‌شود)

  • انجام ختنة نوزادان توسط پزشک
  • ويزيت بيماران به صورت سرپايي در اورژانس
  • سوراخ کردن گوش
  • آتل و گچ گيري براي شكستگي ها و ضرب ديدگي ها
  • انجام خدماتي چون تزريقات ، سرم تراپي و پانسمان با نظارت و يا دستور پزشك
  • گرفتن نوارقلب (ECG) در صورت نياز

☎️ تلفن درمانگاه : 38223065         داخلی : 101

اتاق احیا (CPR) مجهز به دستگاه فشار و ضربان سنج، نوار قلب و ترالی داروهای ضروری اورژانس

واحد تزریقات، دستگاه چک علایم حیاتی

واحد تزریقات, بخش پانسمان و گچ گیری