بخش اورژانس درمانگاه نرجس

اورژانس درمانگاه شبانه روزی نرجس یکسره و بیست و چهار ساعته در تمام روزهای هفته ، با حضور پزشک ، آماده ارائه خدمات زیر است:

1- مهمترین و اصلی ترین کار اورژانس، تریاژ بیماران است که بر اساس آن ، مراجعه کنندگان پر خطر که نیاز به رسیدگی و درمان فوری دارند ، شناسایی شده و به کار آنان به سرعت رسیدگی می شود.

2- انجام عملیات(CPCR) – احیاء تنفسی – قلبی توسط پزشک کشیک

3- انجام جراحی سرپایی ( بخیه نمودن کلیه جراحت‌های ناشی از تصادفات و حوادث، همچنین کشیدن بخیه‌ها تحت نظر پزشک انجام می‌شود)

  • انجام ختنه نوزادان توسط پزشک
  • ویزیت بیماران به صورت سرپایی در اورژانس
  • سوراخ کردن گوش
  • آتل و گچ گیری برای شکستگی ها و ضرب دیدگی ها
  • انجام خدماتی چون تزریقات ، سرم تراپی و پانسمان با نظارت و یا دستور پزشک
  • گرفتن نوارقلب (ECG) در صورت نیاز

☎️ تلفن درمانگاه : 38223065         داخلی : 101

اتاق احیا (CPR) مجهز به دستگاه فشار و ضربان سنج، نوار قلب و ترالی داروهای ضروری اورژانس

واحد تزریقات، دستگاه چک علایم حیاتی

واحد تزریقات, بخش پانسمان و گچ گیری