درمانگاه نرجس به همت نیکوکاران و خیرین نیک‌اندیش، با هدف در دسترس بودن فوریت‌های پزشکی و خدمت‌ رسانی به کودکان معلول و بی‌سرپرست موسسه مردمی نرجس شیراز ساخته و تجهیز گردیده، پس از توسعه فیزیکی در خدمت عموم مردم نیز قرار گرفت و عوائد حاصل از آن صرف تامین بخشی از نیاز مالی موسسه مردمی نرجس شیراز جهت نگهداری از کودکان معلول و بی‌‌سرپرست اختصاص می‌یابد.